«Έγκριση της αριθμ. 11/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την «Κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 2020»

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020
image_print