Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αριθμ. 51/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας σχετικά με την «Έγκριση Τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021
image_print