Έγκριση της διεξαγωγής ανοικ-τού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε τρίτο της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο ”Συντήρηση κήπων πάρκων”, των τεχνικών προδιαγραφών όπως περιγράφονται στην αρ. 13/2019 μελέτη και του σχεδίου όρων διακήρυξης για την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης.

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020
image_print