Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2011 Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011
image_print