Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2011 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την κατάρτιση – ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης, οικ. έτους 2011

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011
image_print