Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 46/2011 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής, σχετικά με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ Δ. Δράμας και της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», για την οργάνωση και εφαρμογή συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011
image_print