Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 8/2011 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΜΟΔΔ, με την οποία εγκρίθηκε αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011
image_print