Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/2011 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΜΟΔΔ, με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός εσόδων – εξόδων έτους 2010

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011
image_print