Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.18/2024 απόφασης της ΔΕΠ περί “Προσθήκης της προσωνυμίας «Δημήτριος Μανθόπουλος» στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας”

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024
image_print