Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

«Έκδοση προκήρυξης (επαναπροκήρυξη μη πληρωθείσων θέσεων) για πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.»

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022
image_print