Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου με θητεία από 2-01-2024 έως 30-6-2026

Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2024
image_print