Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟ ΠΑΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.( ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ PUMM MICHEL &1ΥΠ.ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1-08-23 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-08-23)

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023
image_print