Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020
image_print