Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ)

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023
image_print