Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 11 ΣΤΥΛΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 11 Φ. Σ.

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021
image_print