Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Μ.Α.Σ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022
image_print