Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΝΠΔΔ,ΕΠΑΛ.ΙΕΚ,ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ)

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024
image_print