Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017
image_print