Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αίτημα διαγραφής οφειλής, από τέλος χρήσης υπεδάφους έτους 2010

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011
image_print