Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023
image_print