Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων- προμήθεια ειδών αρτοποιϊας Παιδικών Σταθμών (προέρχεται από πολυετή υποχρέωση του ΝΠΔΔ)

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
image_print