Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Οινική Δικτύωση του Δήμου Δράμας με το Δήμο Αριστοτέλη και Δήμο το Δήμο Τσάρεβο Βουλγαρίας

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022
image_print