Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια των συναλλαγών της Σχολικής Επιτροπής μέσω του παραπάνω Συστήματος.

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2024
image_print