Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας για κάδους απορριμμάτων, κουβά απορριμμάτων και πατάκια (μοκέτα).

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024
image_print