Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΔΗΜΩΝ & Δ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024
image_print