Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΔΗΜΩΝ & Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021
image_print