Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΔΗΜΩΝ & Δ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024
image_print