Κατακύρωση πρακτικών του συ-νοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, προμήθεια υλικού εκτυπώσεων, εκτυπώσεις και προμήθεια υλικών μηχανογράφησης»

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020
image_print