Τμήμα Κοιμητηρίων

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για για το διάστημα από 01-03-2024 έως 30-04-2024.

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024
image_print