Τμήμα Κοιμητηρίων

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για για το διάστημα από 01 05 2024 έως 30 06 2024.

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024
image_print