Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο 2021.

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021
image_print