Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 11 Απριλίου 2023
image_print