Καταβολή νομιμοτόκως ποσών που επιδικάστηκαν και αφορούν στην ένδικη, προβλεπόμενη στο άρθρο 12 του ν. 2470/1997, μηνιαία οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 600/2017 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Β’ Τμήματος)

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020
image_print