Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΙς 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011
image_print