Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στεγασμένων ή όχι, που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το οικ. έτος 2011

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011
image_print