Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας, (ΤΑΠ), για το οικ. έτος 2011

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011
image_print