Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τέλους χρήσης υπεδάφου για το οικ. έτος 2024

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024
image_print