Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τέλους διαφήμισης, για το οικ. έτος 2023

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022
image_print