Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός του συντελεστή τέλους συντεταγμένων ΧΨΖ του Αστικού Τοπογραφικού Δικτύου (ΑΤΔ) για το οικ. έτος 2011

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011
image_print