Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός του τρόπου χρήσης των βοσκήσιμων τόπων και τον προσδιορισμό του πληρωτέου δικαιώματος βοσκής για το οικ. έτος 2011

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011
image_print