Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης των αρροτεμαχίων με αριθμό 528,226 & 841 σχολικού κλήρου Τ.Κ. Καλού Αγρού

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016
image_print