Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 11, ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2023
image_print