Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.Ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας Δ.Δράμας.Πολυετής υποχρέωση ποσού 500,00€ στο έτος 2022 και το ποσό των 4.500,00€ στο έτος 2023

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022
image_print