Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Λοιπές παροχές σε είδος Γάλα ΚΔΑΠ (προέρχεται από πολυετή υποχρέωση του ΝΠΔΔ)

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
image_print