Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2020. Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού.Δέσμευση πίστωσης για το έτος 2019 ποσού 0,00 € και για το έτος 2020 ποσού 82.000,00 €

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
image_print