Μεταφορά της υλικοτεχνικής υποδομής, του αυτοκινήτου με αριθμό πινακίδας ΡΜΤ7806, καθώς και των χώρων στέγασης του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στο Δήμο Δράμας

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020
image_print