Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ. ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ,ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 1-09-22 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-06-23) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022
image_print