Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ( ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΔΕ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.)

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2024
image_print