Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.Μετακίνηση Δημάρχου στην Αθήνα Υ.Σ. 7793

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024
image_print