Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών σύμφωνα με το αρίθμ. 1011/29-02-2024

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024
image_print